Tài khoản ngân hàng

Tài khoản Công ty TNHH DOCTOR'S NUTRIVITA USA

Tên ngân hàng: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Xóm Củi, Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 0601 2164 1898

Tài khoản cá nhân

Tên ngân hàng: Ngân hàng Sacombank 
Chi nhánh: Chi nhánh Xóm Củi, Hồ Chí Minh​
Số tài khoản: 0601 2160 9099
Tên tài khoản: NGUYỄN ANH TÚ

 

 

Tên ngân hàng: Ngân hàng Agribank 
Chi nhánh: Chi nhánh 8, Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 1702 205 096 865
Tên tài khoản: NGUYỄN ANH TÚ

Liên hệ tư vấn

Scroll To Top

Cấu hình ngoài giao diện
Đầu trang
Tài khoản
Mặc định Kiểu hộp rộng Kiểu hộp thường
Mặc định Kiểu 1 Kiểu 2

Kết nối với mạng xã hội

Gọi: 0911 618 855